top of page

Hei,

Takk for din interesse i meg som din fødsels eller barsel doula


 Ta kontakt for et gratis uforpliktende samtale.

les mer om mine pakker her
(klikk på pakke og les under)

-Et populær pakke-

Gratis første møte

6,5 timer oppfølging*

3 uker vakttid rundt termin

støtte gjennom HELE fødsel

legg til ekstra tjenester til rabattert pris

17900 inkl mva

* Timene kan brukes til behandlinger ,samtaler,fødselsforberedende, barselmøte eller noe annet. Du bestemmer selv hvor mange timer du bruker før eller etter fødsel

OFTE STILTE SPØRSMÅL (hentet fra norsk doulaforening) HVA ER EN DOULA? En doula er en profesjonell, erfaren fødselsledsager som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til deg og evt. partner før, under og etter fødselen. Doulaer støtter alle type fødsler, fra de fysiologiske/"naturlige" til de medisinske. Doulaer støtter fødsler hjemme, på fødestue og på sykehus, og har kun deg og evt. din partner å fokusere på. TAR DOULAEN PLASSEN TIL PARNEREN MIN? NEI! Doulaer er eksperter på å sørge for at din partner føler seg inkludert, styrket og trygg i sin rolle. Doulaer passer på at også de blir godt tatt vare på og kan delta på fødselen på sine premisser. Noen ganger ønsker ikke partner å være tilstede og noen ganger ønsker ikke den fødende at partneren er tilstede. Da trår doulaen til og sørger for at du får den støtten du trenger hele veien. JEG TRENGER STØTTE I BARSELTIDEN. FINNES DET BARSELDOULAER? JA! De fleste doulaer tilbyr barselstøtte som enten starter med planlegging i svangerskapet, eller etter fødselen, når behovet melder seg. Doulaen kommer på barselbesøk og kan bidra med hjelp med amming eller flaskemating, praktisk husarbeid, veiledning og støtte utifra deres behov. Mange har erfaring med bæring og andre smarte løsninger som kan gjøre barseltiden enklere! Det er også lett å glemme seg selv når det er et (eller flere!) barn å ta seg av. Barseldoulaen vil passe på at du også blir tatt vare på og at dine behov blir møtt. Ta kontakt med doulaen du ønsker å samarbeide med for å høre hva hen tilbyr av barseltjenester! ERSTATTER EN DOULA MEDISINSK HELSEPERSONELL? NEI! En doula har INGEN medisinsk ansvar og erstatter IKKE medisinsk personalet. En doula er et supplement til det medisinske teamet som skal støtte deg under svangerskapet, fødsel og i barseltiden. Doulaer samarbeider med jordmødre, psykologer, gynekologer, leger, akupunktører, kiropraktikkere, osteopater og andre helsepersonell. KAN JEG HA MED EN DOULA PÅ SYKEHUSET? JA! Doulaer støtter alle typer fødsler enten de er hjemme, på fødestue eller på sykehuset. HVOR MY KOSTER EN DOULA? Å engasjere en doula må ses på som en investering og eventuelt en prioritering. En doula er på vakt for deg 24/7, ofte over flere uker. Hen slipper alt når fødselen din går i gang og blir med deg på ubestemt tid, til fødselen er over. Hen støtter deg i svangerskapet og hjelper deg å forberede deg både til fødselen og til barseltiden etter. Hen holder seg oppdatert på gammel og ny kunnskap, og verktøy som kan ha en vesentlig betydning for din fødselsopplevelse. Mange doulaer tilbyr pakkeløsninger som ofte kan tilpasses individuelle ønsker å behov. For å få prisoversikt er det bare å ta kontakt med den doulaen du er interessert i å samarbeide med! Har hen nettside kan informasjon om pakker og priser ofte ligge tilgjengelig der. Norsk Doulaforenings medlemmer står fritt til å prisette sine tjenester og vi oppmuntrer dem til å ta seg anstendig betalt for doulaarbeid. En pris kan blant annet reflektere doulaens erfaring og utdannelse, omfanget av tjenesten, geografisk område, osv - og inkludere skatter og avgifter, samt utgifter til for eksempel reise, pass av egne barn eller utstyr. JEG HAR EN JORDMOR, HVORFOR TRENGER JEG EN DOULA? Doulaer ELSKER jordmødre! Vi vet at med en dyktig jordmor tilstede er du i gode hender! Det er ikke sikkert at du TRENGER en doula, men doulaer og jordmødre har forskjellige roller selv om vi kan overlappe hverandre på noen områder. Doulaer og hjemmefødselsjordmødre har gjerne flere fellesområder siden vi begge blir kjent med deg i svangerskapet, kjenner til historien din, og dine ønsker og behov for svangerskapet, fødselen og barseltiden. Men blir den planlagte hjemmefødselen overflyttet til sykehus, er det som oftest kun doulaen som kan bli med deg på resten av fødselen. Skal du føde på sykehuset er det ikke uvanlig at jordmoren er en ukjent person, og hen har ofte flere fødende å ta seg av. Doulaen er der kun for deg. Hen har ikke noe medisinsk ansvar, men gir emosjonell, fysisk, informasjonell og praktisk støtte. Hen sørger for at du har fått vite det du ønsker for å ta informerte valg. FØDESTEDET MITT SIER JEG IKKE TRENGER EN DOULA FORDI DE GJØR DEN SAMME JOBBEN. HVA MENER DERE? Vi hører av og til at gravide og fødende har blitt fortalt at de ikke tenger å ha med seg en doula fordi sykehuspersonalet gjør det vi gjør. Dette skyldes nok manglende kunnskap om hva en doula er og hva vi gjør! Det er imidlertid du som bestemmer hvem du vil ha med deg på en av dine viktigste livshendelser. JEG SKAL FØDE HJEMME ELLER PÅ EN JORDMORSTYRT ENHET. HVA ER FORDELEN AV Å HA MED EN DOULA? Fordelene ved å ha med seg en doula er der, uavhengig av fødested. Doulaer har stor tro på kroppens evne til å føde barn på en trygg og myk måte og er veldig glade for at det finnes flere mulige fødesteder enn kun vanlig fødeavdeling. Doulaer og jordmødre har forskjellige arbeidsområder og roller, men utfyller hverandre og er gode samarbeidspartnere. Vi er eksperter på naturlig smertelindrende teknikker! Vi avlaster partneren din og kan hjelpe til med større søsken som eventuelt også er tilstede. Ved hjemmefødsel eller fødsel på en jordmorstyrt enhet er det alltid en sjanse for overflytting. En doula blir med deg videre mens jordmoren ikke gjør det. HVA SLAGS UTDANNING HAR EN DOULA? Doula er ikke en beskyttet tittel og det kreves ingen formell utdanning for å kalle seg en doula. De fleste doulaer har tatt kurs eller utdanning i svangerskaps-, fødsels-, og barselstøtte enten her i Norge eller i utlandet. Mange doulaer har andre utdannelser i bagasjen, eller andre jobber i tillegg til doulapraksisen. Norsk Doulaforening tilbyr intensive grunnkurs for doulaspirer flere ganger i året og alle våre medlemmer er pliktet til å følge våre etiske retningslinjer. Er du nysgjerrig er det bare å spørre den aktuelle doulaen om hvilke kvalifikasjoner hen har! JEG PLANLEGGER Å HA EPIDURAL ELLER ANNEN MEDISINSK SMERTELINDRING. ER EN DOULA FORTSATT AKTUELT? JA! Doulaer støtter deg i dine valg og sørger for at du har informasjonen du trenger for å ta informerte valg. Doulaer støtter alle type fødsler og har stor forståelse for at ønsker og behov også kan endres underveis. Hvis du planlegger å bruke medisinsk smertelindring vil doulaen kunne gi informasjon om hvilke valgmuligheter du har og anbefale gunstige stillinger underveis som understøtter fødselsforløpet. Hen kan også støtte deg med naturlige smertelindrende teknikker frem til den tiden medisinsk smertelindring kan gis elller i de tilfellene der medisinsk smertelindring ikke gir tilstrekkeling med lindring. HVA MED KEISERSNITT? KAN EN DOULA FORTSATT STØTTE MEG? JA! Doulaer støtter alle typer fødsler, inkludert keisersnitt. Enten det er planlagt eller blir nødvendig underveis, vil doulaen kunne være til hjelp. Doulaen kan hjelpe deg å forberede deg på hva som kommer til å skje på operasjonsstua, postoperativt, og i barseltiden. Hen kan hjelpe deg å tilrettelegge for ønsker og behov du har. Hen kan støtte partneren slik at hen ikke blir stående alene. Hvis partneren må ta vare på barnet alene, kan doulaen hjelpe hen med det. Amming kan ofte være mer utfordrende etter en operasjon så doulaen kan støtte deg med dette eller flaskemating, om nødvendig/ønskelig. Spesielt hvis keisersnittet ikke var planlagt, kan det ta tid å fordøye opplevelsen. Doulaen lytter gjerne til din oppfattelse av fødselen og tiden etter. ©2022 Norsk Doulaforening.

If a doula were a drug, it would be unethical not to use it.
Dr. John H. Kennell. 

bottom of page